Wereldkankerdag 4 februari

Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én voor hun naasten of nabestaanden – te onderstrepen.

In Nederland spannen vele organisaties zich in om mensen met kanker en hun naasten de zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden waaraan zij behoefte hebben. Rond Wereldkankerdag brengen zij dit aanbod gezamenlijk onder de aandacht. Les Vaux sluit zich die middag aan bij Cancer Care Center die een programma getiteld Back to Vitality presenteren. Adres: Cancer Care Center Amsterdam Zuid, Koenenkade 6 en 8.Voor verdere informatie zie http://www.wereldkankerdag.nl/