Kosten en vergoeding

De eigen bijdrage voor een week in Frankrijk, inclusief verzorging en begeleiding, exclusief de reis, is €400,=. De busreis retour kost €150,=.

De kosten van de psychologische behandeling vallen onder de basisverzekering en worden door de zorgverzekering vergoed.

Houdt u er wel rekening mee dat op uw zorgverzekering een wettelijk eigen risico van toepassing is. Wanneer u in het lopende kalenderjaar medische behandelingen hebt ondergaan zal dit eigen risico echter reeds zijn aangesproken.
Na het afsluiten van de behandeling declareren wij de zorg bij uw zorgverzekeraar en wordt het eventuele eigen risico dat u nog moet betalen met u verrekend.

Als u graag naar Les Vaux wilt, maar u kunt de eigen bijdrage niet betalen, neem dan contact met ons op. Wellicht komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten vanuit het Steunfonds.

Verwijsbrief

Voor psychologische (na)zorg bij kanker is een verwijsbrief van uw huisarts, specialist of bedrijfsarts nodig. Vraag ons om het speciale formulier daarvoor.