Kerstbrief …laat het toch even nu zijn…

Lieve vriend(in) van Les Vaux,

We hebben een prachtige zomer achter de rug. De uitspraak ‘gekomen met de dood en vertrokken met het leven’ was weer heel erg van toepassing. Voordat een week begint verbazen wij ons erover hoeveel leed mensen in hun leven meedragen. Er blijkt dan tijdens de week vaak nog veel meer te zijn wat eerder nog niet verteld was. Gebeurtenissen en problemen die niet gerelateerd zijn aan de kanker: verlies van naaste personen, maar ook een zeer belaste eigen jeugd, familie-ruzies … Gekomen met de dood is niet teveel gezegd. Een ander punt waar we ons over verbazen is de samenstelling van de groep. Zulke verschillende mensen, hoe kan dat ooit een groep worden! Op beide punten gebeuren er vervolgens wonderen. Er ontstaan prachtige contacten en de problemen en eerdere levenservaringen worden onder ogen gezien, verzacht of er komen oplossingen en nieuw leven. Aan het eind van de week vertrekt er een hechte groep die in de maanden erna, o.a. met de hulp van de groepsapp, nog heel veel aan elkaar hebben.

In ons boek ‘De week van je leven, begeleiding bij kanker in Les Vaux’ hebben we geprobeerd te beschrijven wat onze bijdrage is aan dit proces. Wat doen wij waardoor onze gasten er zoveel aan hebben? Een belangrijke vraag, omdat wij graag zien dat onze werkwijze wordt voortgezet. Een aantal voorwaarden kunnen we noemen. Het belangrijkste is het rotsvaste geloof dat onze deelnemers de oplossingen voor hun problemen in zich dragen. Wat wij doen is goed luisteren en ook hen aanmoedigen naar zichzelf en naar elkaar te luisteren. Rachel Remen, één van onze grote voorbeelden met het Cancer Help Program Commonweal, zegt hierover: The most basic and powerful way to connect to another person is to listen. Just listen.’ Soms zeggen onze gasten daarover dat het de eerste keer in hun leven is dat er echt naar hen geluisterd wordt.

Ook noodzakelijk is het dat onze gasten helemaal aanwezig zijn op een plek waar ze zich veilig en prettig voelen. Zoals hierboven beschreven, in Les Vaux is het ‘even nu’.

Een ander belangrijk punt is de hechte groep begeleiders, waarvan de meeste al heel lang meewerken. Onze missie nu is deze inzichten aan anderen door te geven. Het is geen gemakkelijke boodschap om over te brengen omdat de wereld zo niet in elkaar zit. Alles moet beter, meer, anders, sneller, efficiënter. Weten – evidence based – is belangrijker dan geloven.

We hebben in het afgelopen jaar weer veel steun ontvangen van vrienden van Les Vaux. In het bijzonder willen we de gift vermelden van één van onze deelnemers die vanuit het bedrijf waar hij aan verbonden is zowel financieel als in natura (fijne horeca artikelen) een schenking heeft gedaan. Wij danken ook alle anderen die ons dit jaar op verschillende wijzen gesteund hebben en hopen dat wij daar in het komende jaar weer op mogen rekenen. Ook financiële hulp is nog hard nodig, opdat ook minder draagkrachtigen een week in Les Vaux kunnen bijwonen.

Wij wensen ieder heel veel goeds en hopen dat het deze kerstdagen en in het komende jaar ook af en toe ‘even nu’ is!