Er zijn nog plaatsen

Er zijn nog plaatsen in de midweek in Fredeshiem :

25 tot 30 november voor mensen met kanker

En in de mei- en zomerweken:

20 tot 27 mei voor mensen met kanker

17 tot 24 juni voor mensen met kanker

26 aug tot 2 sept voor mensen met kanker.

Bij alle weken zijn partners of andere naasten van harte welkom!