donateurs

De afgelopen 26 jaar is Les Vaux jaarlijks gesteund door een vaste, trouwe groep van donateurs, vrienden van Les Vaux.
Als er grote investeringen gedaan moesten worden is er een beroep gedaan op fondsen die steun aan organisaties als Les Vaux tot doel hebben.

In 2018 zijn de volgende giften ontvangen:

Vrienden van Les Vaux: €3150,=

Stichting Nardus € 3000,= vanwege het beëindigen van het inloophuis De Nardusbloem

En van de eigenaar van het pand in Frankrijk €12.000.

Fantastische giften. Hartelijk dank!