donateurs

De afgelopen 26 jaar is Les Vaux jaarlijks gesteund door een vaste, trouwe groep van donateurs, vrienden van Les Vaux.
Als er grote investeringen gedaan moesten worden, is er een beroep gedaan op fondsen, die steun aan organisaties als Les Vaux tot doel hebben.

In 2017 zijn de volgende giften ontvangen:

Vrienden van Les Vaux: €3005,=

Wegter Grootverbruik bv € 5000,= naast een schenking in natura van kopjes, glazen, bestek etc.

Fantastische giften. Hartelijk dank!