donateurs

De afgelopen 23 jaar is Les Vaux jaarlijks gesteund door een vaste, trouwe groep van donateurs, vrienden van Les Vaux.
Als er grote investeringen gedaan moesten worden, is er een beroep gedaan op fondsen, die steun aan organisaties als Les Vaux tot doel hebben.

In 2016 zijn de volgende giften ontvangen:

Vrienden van Les Vaux: € 1.615

KWF   € 2.500 voor opleiding en training van begeleiders

Stichting BHVLP (Bijzondere hulp voor leukemie patiënten) € 3.100, speciaal om mensen te kunnen helpen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen.

Stichting De Honda Deauville club, waar een van onze patiënten lid van was, heeft de opbrengst van hun ‘Goede doelen rit’ € 1.100 aan Les Vaux geschonken

Fantastische giften. Hartelijk dank!