Wereldkankerdag 4 februari

Ieder jaar wordt op 4 februari wereldwijd stilgestaan bij de impact van kanker. Deze dag is officieel gemarkeerd om het bewustzijn rondom kanker te vergroten en om preventie, detectie en behandelingen aan te moedigen, maar ook om het belang van een goede kwaliteit van leven voor mensen met kanker – én voor hun naasten of nabestaanden – te onderstrepen.

In Nederland spannen vele organisaties zich in om mensen met kanker en hun naasten de zorg, begeleiding en ondersteuning te bieden waaraan zij behoefte hebben. Rond Wereldkankerdag brengen zij dit aanbod gezamenlijk onder de aandacht. Les Vaux sluit zich die middag aan bij Cancer Care Center die een programma getiteld Back to Vitality presenteren. Adres: Cancer Care Center Amsterdam Zuid, Koenenkade 6 en 8.Voor verdere informatie zie http://www.wereldkankerdag.nl/

Ada en Gerard beklommen de Mont Ventoux, opbrengst €2500 voor Stichting Les Vaux

IMG_0186Stichting Mont Ventoux organiseert jaarlijks de beklimming van de Mont Ventoux ten bate van het KWF en andere goede doelen voor kankerpatiënten. Op 6 september 2019 hebben Ada Verkade, die in 2017 gast was in Les Vaux, en Gerard van der Plas, gesponsord door vele goede gevers, de Mont Ventoux beklommen voor Les Vaux. Gerard op de fiets en Ada lopend. En met succes. Zij hebben samen € 2.500 bij elkaar gefietst en gelopen.

23-30 aug 2020 – AYA week voor jonge mensen met kanker

Van 23 tot 30 augustus is er een speciale AYA (Adolescent & Young Adults) week in Les Vaux voor jongeren tussen 18 en 35 jaar.
AYA’s betalen het speciale AYA tarief, € 150,= voor slapen, eten en drinken (in plaats van €350,=) en €150,= voor de busreis.

Nieuwe data 2020

 

In 2019 in Frankrijk – Bellenaves (Allier)

24 tot 31 mei – week voor (ex-)kankerpatiënten en hun naaste

28 juni tot 5 juli – week voor (ex-)kankerpatiënten en hun naaste

23 tot 30 aug – week voor (ex-)kankerpatiënten en hun naaste

6 tot 13 sept – week voor (ex-)kankerpatiënten en hun naaste

Landgoed Les Vaux huren?

In de zomer en het vroege najaar is het mogelijk om Les Vaux  voor de periode van een week te huren.

Vraag naar de voorwaarden, 0294-284482.

 

Reacties op het boek ‘De week van je leven’

Eliane en Cees Nagelkerke:
Al lezend zijn wij onder de indruk van wat het boek vertelt.
We waren op de hoogte om zo te zeggen, maar het boek geeft toch op een indringende wijze de volle omvang en betekenis van jullie mooie werk weer. Een perfect handboek voor diegenen die iets soortgelijks willen opzetten, maar de speciale betekenis die jullie geven aan het verband tussen lichaam en geest, gesitueerd in het landschap, doet het boek daar ver bovenuit stijgen. Inderdaad, ernstig ziek worden betekent ook geïnterneerd worden in de troosteloze, deprimerende ruimten, waarmee de zorg zich doorgaans graag verbindt.
In jullie boek wordt de helende betekenis van landschap en ruimte opnieuw ontdekt en met veel succes ingezet. Het is een prachtig boek geworden, waarmee jullie onvermoeibare inzet en de kracht van de ideeën een indringende vorm krijgen.

Heleen van Kuijeren:
Ik heb het boek gelezen en wat is het een prachtig boek geworden!
Zo’n mooie en zorgvuldige beschrijving van de processen die tijdens een gastenweek in Les Vaux plaatsvinden; het heeft me ontroerd. En de titel van het boek doet de aanpak alle eer aan, want wat geven jullie je gasten een waardevolle belevenis en herinneringen voor de rest van hun leven mee. Alleen al het lezen heb ik ervaren als balsem voor de ziel; dat zal voor de deelnemers wel helemaal zo voelen als ze terug naar huis gaan.

Truus Kroeze:
Wat een mooi boek hebben jullie geschreven. Helder, to the point en met veel gevoel. Compliment! Zal een hele klus zijn geweest.
We leggen het in de wachtkamer als inkijk exemplaar, kan meer patiënten motiveren om voor Les Vaux te kiezen indien nodig.

Josien Enklaar:
Ik ben onder de indruk van het boek over Les Vaux. Wat een indrukwekkend levenswerk!
Met het boek in de hand is het fijn om deze plek aan te bevelen.

Bestellen boek ‘De week van je leven, begeleiding bij kanker in Les Vaux’

Het boek: ‘De week van je leven, begeleiding bij kanker in Les Vaux’ is een uitgave van Stichting Les Vaux. Het geeft een zeer uitgebreide beschrijving van de manier van werken van Les Vaux: een week lang, intensieve professionele begeleiding in een mooie, natuurlijke omgeving.
U kunt het boek bestellen door een bedrag van €20,= over te maken naar NL44RABO0300503032 van Stichting Les Vaux te Abcoude onder vermelding van Boek ‘De week van je leven’ en uw naam en adres. Het boek wordt u dan toegestuurd.

Het boek is tot stand gekomen met een subsidie van KWF-Kankerbestrijding. Het doel is het overbrengen van deze manier van begeleiden: een week lang, weg van de dagelijkse omgeving die vaak beladen is door de kanker-ervaringen, een zeer veelzijdig programma en een liefdevolle omgeving. Met de hoop dat de Les Vaux werkwijze vaker zal worden toegepast. Wij hopen dat het boek u zal inspireren.

Les Vaux bij Space 4 Aya

U kunt ons ontmoeten op 5 maart van 9.30 tot 16.30 uur  bij Space 4 Aya (space4aya.nl ) het eerste
nationale seminar voor AYA’s en hun hulpverleners in Amsterdam Arena.

Samen aan zet om de zorg voor jong volwassenen met kanker te verbeteren in Nederland op SPACE 4 AYA.

Boek: De week van je leven, begeleiding bij kanker in Les Vaux

Binnenkort komt uit het boek: ‘De week van je leven, begeleiding bij kanker in Les Vaux. Het is enerzijds een beschrijving van de werkwijze van Les Vaux en anderzijds een handleiding voor het opzetten van deze vorm van psycho-oncologische begeleiding. Door dit boek zal meer bekendheid gegeven worden aan het Les Vaux concept en zal een bredere toepassing mogelijk worden. Eind juni zal het verspreid worden onder inloophuizen en psycho-oncologische centra. Verder kan het besteld worden bij Stichting Les Vaux. Voor de totstandkoming van het boek is een subsidie ontvangen van KWF-Kankerbestrijding als ‘aanmoedigingssubsidie van nieuwe Initiatieven voor patiënten ondersteuning’.

Achtergrond
Stichting Les Vaux is in 1993 opgericht door Elly de Bruin (psycholoog) en Jan Ligthart (econoom). De aanleiding was een onderzoek dat Elly heeft uitgevoerd bij het Helen Dowling Instituut (1989 tot 1996) onder 600 mensen met kanker. Uit het onderzoek bleek een grote behoefte aan psycho-oncologische zorg, vooral gericht op onder deskundige begeleiding, samen met lotgenoten, in een rustgevende omgeving ‘de dingen op een rijtje te kunnen zetten’, te werken aan existentiële ordening. Hieruit is het concept ‘Les Vaux’ ontstaan. Centraal staat het in alle rust kunnen ordenen van de ervaringen rondom kanker en daarmee een balans op te maken van het leven op het moment en de plannen voor de toekomst. Wat betekent het om mens te zijn, in dit geval geraakt door kanker, en hoe kan ik juist daardoor weer zin en plezier beleven aan het leven, al of niet in het zicht van een naderende dood? De combinatie van uitstekend verzorgd worden, er ‘helemaal uit zijn’, samen zijn met lotgenoten, een intensieve therapie volgen en met een eigen plan voor de toekomst naar huis gaan is uniek. Aanvankelijk is de therapie (mede) gebaseerd op het Cancer Help Program van Commonweal in San Francisco (www.commonweal.org). In de 20 jaren daarna is er steeds aan het programma geschaafd, zodat er nu een zeer professioneel, goed doortimmerd weekprogramma ligt. De kracht zit hem in de combinatie van de intensieve therapie en de andere bijzondere dingen die de mensen tijdens de week beleven, waardoor de weg naar ‘leven’ weer wordt geopend.

Resultaten
Een week in Les Vaux wordt door de deelnemers ervaren als helend, inspirerend en versterkend. Na de week hebben ze het gevoel meer grip op hun leven te hebben en vooral weer te kunnen genieten van het leven, met alle bijbehorende dilemma’s en tekortkomingen. Dit concept ‘de week van je leven’ wordt in Nederland niet of nauwelijks toegepast. Door het uitbrengen van een (leer)boek en het organiseren van cursussen kan er meer bekendheid gegeven worden aan deze werkwijze en zal een bredere toepassing mogelijk worden

De weken zijn zeer effectief. Dit blijkt uit tevredenheidsonderzoek o.a. met behulp van vragenlijsten. Maar de reacties van de deelnemers zijn het meest overtuigend. Een greep daaruit: “gekomen met de dood, vertrokken met het leven”, “het was mijn redding”, “een keerpunt in mijn leven”, “bij Les Vaux is de basis gelegd voor mijn geestelijk herstel”. Dit alles geeft aan dat een week in Les Vaux veel betekent voor de deelnemers: het is de week van hun leven!

Grotere bekendheid van het Les Vaux concept
In juli 2014 is begonnen met het schrijven van het boek over Les Vaux. De opzet en uitvoering en de onderliggende opvattingen van het Les Vaux concept worden beschreven aan de hand van patiënt ervaringen. Het heeft een informatieve en inspirerende functie, waarbij een uitnodiging uitgaat aan hulpverleners om zelf actief deze vorm van hulpverlening te gaan opzetten.
Het project richt zich in eerste instantie, namelijk door verspreiding van het boek, op hulpverleners in de psycho-oncologie, bijvoorbeeld werkzaam bij IPSO, psycho-oncologische centra, Inloophuizen, leden van de NVPO en daarbuiten. Het doel is om zoveel mogelijk leden van de doelgroep te overtuigen om een of meerdere ‘Les Vaux’ weken te organiseren en hen te leren op welke wijze dit moet gebeuren.
Het is de bedoeling dat het boek eind juni 2015 beschikbaar is en verspreid zal worden onder inloophuizen voor mensen met kanker en psycho-oncologische centra.

Week in Nederland 8 tot 13 febr. 2015

Van 8 tot 13 februari is er een week voor mensen met kanker en hun naaste in Fredeshiem bij Steenwijk. Fredeshiem is prachtig gelegen midden in de bossen. Het programma is hetzelfde als van de weken in Frankrijk. Stuur een bericht naar info@lesvaux.nl of vul het contactformulier in.